Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Veľmi si vážime vaše súkromie a toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Shengmilo.com (ďalej len „my“, „nás“ alebo „náš“) zhromažďuje, používa, zdieľa a spracováva vaše informácie.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť použité na vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje zahŕňajú aj anonymné údaje spojené s informáciami, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje nezahŕňajú údaje, ktoré boli nenávratne anonymizované alebo agregované, takže nám už neumožňujú, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak, vašu identifikáciu.

Uľahčenie bezpečnosti a ochrany

Dodržiavame zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, používame a spracúvame minimálne údaje na obmedzené účely a zavádzame technické a manažérske opatrenia na ochranu bezpečnosti údajov. Osobné údaje používame na pomoc pri overovaní účtov a aktivít používateľov a na uľahčenie zabezpečenia a ochrany, napríklad monitorovaním podvodov a vyšetrovaním podozrivých alebo potenciálne nezákonných činností alebo porušení našich podmienok alebo zásad. Takéto spracovanie je založené na našich legitímnych záujmoch, a to pomôcť zaistiť bezpečnosť našich produktov a služieb.

Nižšie uvádzame, aké osobné údaje môžeme zhromažďovať, ako zhromažďujeme vaše informácie, ako tieto informácie používame a popis zariadení na technické zhromažďovanie:

Aké osobné údaje zhromažďujeme

1. Keď používate naše produkty a služby alebo s nami inak komunikujete, napríklad keď si vytvoríte účet, kontaktujete nás, zúčastňujete sa online prieskumov, používate našu online pomoc alebo online chatovacie nástroje, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak uskutočníte nákup, zhromažďujeme osobné údaje súvisiace s nákupom. Tieto údaje zahŕňajú vaše platobné údaje, ako je číslo vašej kreditnej alebo debetnej karty a ďalšie informácie o karte, ako aj ďalšie informácie o účte a autentifikácii a fakturačné, dodacie a kontaktné údaje.
2. Keď navštívite našu webovú stránku/aplikáciu, môžeme zhromažďovať údaje o type zariadenia, ktoré používate, jedinečných identifikátoroch zariadenia, IP adrese zariadenia, vašom operačnom systéme, type internetového prehliadača, ktorý používate, informácie o používaní , diagnostické informácie a informácie o polohe z alebo o počítači, telefóne alebo iných zariadeniach, ktoré inštalujete alebo z ktorých pristupujete k našim produktom alebo službám. Naše služby môžu používať GPS, vašu IP adresu a ďalšie technológie na určenie približnej polohy vášho zariadenia, ak je to možné, na zlepšenie našich produktov a služieb.

Ako zhromažďujeme vaše informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Shengmilo zhromažďuje, chráni, používa a zverejňuje informácie v nasledujúcich prípadoch:
1. Vstup na ktorúkoľvek stránku našej webovej lokality,
2. Registrácia účtu na našej webovej stránke.
3. Sťahovanie alebo prístup k aplikáciám/súhlas s aplikáciami pristupujúcimi do vašej krajiny/regiónu:
4. Účasť na propagačných akciách alebo iných funkciách webových stránok;
5. poskytovanie hodnotení a komentárov k produktom ako zákazník;
6. Účasť na našich výskumných prieskumoch alebo testoch,
7. Poskytovanie informácií nám na akomkoľvek oficiálnom účte akejkoľvek sociálnej platformy,
8. Vytváranie požiadaviek alebo návrhov prostredníctvom kontaktu. (e-mail EDM)

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše informácie sú uložené v našich interných systémoch a naša webová stránka vás iba overuje ako zákazníka Shengmilo.
Nebudeme predávať, obchodovať ani inak prenášať vaše osobné údaje externým stranám.
Zhromaždené informácie o objednávkach zvyčajne používame na splnenie akýchkoľvek objednávok zadaných prostredníctvom tejto webovej stránky (vrátane spracovania vašich platobných údajov, zabezpečenia dopravy a poskytovania faktúr a/alebo potvrdení objednávok). Okrem toho tieto informácie o objednávke používame na:
Komunikujte s vami;
Preverte naše objednávky potenciálnym rizikom alebo podvodom; a
Poskytovať vám informácie alebo reklamy týkajúce sa našich produktov alebo služieb na základe vašich preferencií, ktoré s nami zdieľate.

Nižšie sú uvedené popisy technických zberných zariadení:

Zhromaždené informácie o zariadení nám pomáhajú kontrolovať potenciálne riziko a podvody (najmä vašu IP adresu) a všeobecnejšie zlepšovať a optimalizovať našu webovú stránku (napríklad generovaním analýzy o tom, ako naši zákazníci prehliadajú a interagujú s webovou stránkou a na posúdenie úspešnosti našich marketingových a reklamných kampaní).
„Cookies“ sú dátové súbory umiestnené na vašom zariadení alebo počítači, ktoré často obsahujú anonymný jedinečný identifikátor. Viac informácií o súboroch cookie a o tom, ako zakázať súbory cookie, nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org.
„Súbory denníka“ sledujú akcie vyskytujúce sa na webovej lokalite a zhromažďujú údaje vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, odkazujúcich/výstupných stránok a dátumových/časových pečiatok.
„Web beacons“, „tagy“ a „pixely“ sú elektronické súbory používané na zaznamenávanie informácií o tom, ako si prehliadate webovú stránku.

Vaše práva

Ak ste európskym rezidentom, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a právo požadovať, aby boli vaše osobné údaje opravené, aktualizované alebo vymazané. Ak chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.
Okrem toho upozorňujeme, že vaše informácie budú prenesené mimo Európy, vrátane Kanady a Spojených štátov amerických.

Webové stránky tretích strán

Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú. Keď však zákazníci prevádzkujú odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sú s nami spojené, nenesieme žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za takéto zásady z dôvodu zásad ochrany osobných údajov tretích strán. Naša webová lokalita, produkty a služby môžu obsahovať odkazy na webové lokality, produkty a služby tretích strán alebo možnosť prístupu na webové lokality, produkty a služby tretích strán. Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov ani Zmluvné podmienky našej webovej stránky. Nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov týchto tretích strán, ani nie sme zodpovední za informácie alebo obsah obsiahnutý v ich produktoch a službách. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na údaje zhromaždené prostredníctvom našich produktov a služieb. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov predtým, ako budete pokračovať v používaní webových stránok, produktov alebo služieb tretích strán.


Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Používaním našej webovej stránky súhlasíte (návštevník) s tým, že umožníte tretím stranám spracovať vašu IP adresu na určenie polohy vašej meny. Súhlasíte tiež s ukladaním tejto meny v súboroch cookie relácie vo vašom prehliadači (dočasné súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač). Robíme to preto, aby bola zvolená mena konzistentná a zvolená pri prehliadaní našej webovej stránky, aby bolo možné ceny previesť na miestnu menu (návštevníka).

Bezpečnosť údajov, integrita a uchovávanie

Používame primerané technické, manažérske a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu a zabránenie neoprávnenému prístupu k vašim údajom a na správne používanie údajov, ktoré zhromažďujeme. Pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania, uchovávame vaše osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne meniť, aby sme držali krok s novými technológiami, priemyselnými postupmi a regulačnými požiadavkami. Tu vás budeme informovať o aktualizáciách zásad, aby ste pochopili, aké informácie zhromažďujeme, ako tieto informácie používame a za akých okolností (ak existujú) tieto informácie používame a/alebo zverejňujeme.
Poznámka: Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov, ak máte akékoľvek otázky alebo chcete podať sťažnosť, pošlite nám e-mail na adresu info@shengmilo-bikes.com.